Proximity Kartlar

Proximity Kartlar

ileri geri
  • Proximity Kart,Mifare kart,Okutmalı kart.Akıllı kart

  • Proximity Kartlar , Mifare kart ,uzaktan okutmalı kart,Personel geçiş sistemleri , Güvenlik sistemleri,  Kapı geçiş ve ödeme gibi sistemlerde kullanılanılır. Proxy kart olarak da bilinen proximity kartlar 0-10 cm mesafe aralığında etkili olmaktadır. Proximity katy 125 Khz frekansa sahip temas olmaksızın kullanılabilen kart modellerindendir. Proxi kartları aynı zamanda cüzdan veya çantadan çıkartmadan rahatlıkla okutabilirsiniz . Proximity Kartlar